Mosa Per Malmén 1853-08-12 –1920-08-08 föddes och dog i Idbäck. Han var skollärare.
Pers far var Mosa Mats Gudmundsson som har en egen länk i menyn. Han emigrerade till Minnesota i Usa och lämnade sin familj hemma med tanken att de skulle komma efter.

Per Malméns stamträd (klickbar länk)

Detta är Per Malmén syskon.

Per Malmén bror
Knut Olof Matsson
Född 1857-03-15
Död 1937-09-04

Per Malméns bror
Erik Malmén
Född 1851-05-29 Idbäck
Död 1920-0925 Östra Fors
Lärare